Andra användare tittade även på

Aviseringar från Tiendeo

Jag vill få de senaste AB Karl Hedin katalogerna och exklusiva erbjudanden från Tiendeo i Din stad

Jag vill även ha kataloger från kategorin

Privacy Policy

Andra Bygg och Trädgård-butiker i Din stad

Intressant att veta om AB Karl Hedin ...

AB Karl Hedin är en familjeägd trähandelskoncern som arbetar med exempelvis takstolar.

Lär känna AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är en familjeägd trähandelskoncern med ca 1000 anställda och en omsättning på knappt 4 miljarder kr. Råvara från skogarna i Bergslagen försågas och förädlas lokalt till framförallt byggprodukter och specialemballage. Byggprodukter säljs i huvudsak på svenska marknaden via den egna bygghandelskedjan. Största exportmarknaden av trävaror är Japan. Sågverksamhet bedrivs även via dotterbolag i Estland. Träemballageproduktionen är inriktad på specialemballage till de större regionala exportindustrierna. Det är kompetensen hos alla medarbetare i firman som avgör om de kan ta tillvara dessa möjligheter. Detycker att det ser bra ut idag och kan de hålla i och utveckla sig i sin takt med sina kunder och omvärlden så kommer de säkert att försvara sina positioner, dvs att träflödet skall passera de orter, där de slagit ner sina bopålar, i många år än.

AB Karl Hedins bakgrund

Karl Hedin & Co startades av nuvarande ägares farfar och hans bror i början på 1900 talet. Basen för verksamheten var då timmerhandel och sågverk. Kontoret låg i Västanfors på den plats där administrationen för AB Karl Hedin bygghandel har sin bas idag. 1935 ombildades verksamheten till Aktiebolag. Nuvarande ägare är Karl Hedin.

AB Karl Hedin tänker på din integritet

För att de inom AB Karl Hedin koncernen ska kunna fullgöra sina förpliktelser som en affärspartner behöver de hantera personuppgifter. En personuppgift är information som kan kopplas till en individ, direkt eller indirekt. Exempel på en personuppgift är namn, adress och personnummer, men kan även vara andra uppgifter som är specifika för en persons identitet. Deras utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet. För att de på ett korrekt och ansvarstagande sätt ska kunna fullgöra deras uppdrag gentemot dig som kund, leverantör eller samarbetspartner behöver de registrera och hantera dessa personuppgifter.

Fler erbjudanden från Bygg och Trädgård